FAQ Kalender, Filer och E-post

FAQ Kalender

Hur synkroniserar jag kalendern mellan 24SevenOffice och min mobiltelefon?

Genom att använda tjänsten MobileSync kan du synkronisera både e-post, kalender och kontakter från CRM. Mer information om MobileSync hittar du här.

 

Hur synkroniserar jag kalendern mellan 24SevenOffice och Outlook eller andra kalenderfunktioner?

Genom att använda tjänsten MobileSync kan du synkronisera både e-post, kalender och kontakter från CRM. Mer information om MobileSync hittar du här.

 

 

FAQ Filer

När jag öppnar filområdet (antingen Filer-modulen eller filområdet på en kund eller ett projekt) så får jag en stor Security Warning. Är det säkert att starta applikationen även om man får upp en varning?

Du kan tryggt köra applikationen utan att det har några säkerhetseffekter på filområdet i 24SevenOffice. Kryssa av för ”I accept the risk and want to run this application”, klicka på ”Run”, och därefter på “Allow” i nästa fönster. Det Java frågar efter är om du litar på leverantören av filområdet, på samma sätt som i exempelvis internetbanken.

 

Hur får jag bort säkerhetsvarningen som beskrivs i ovanstående fråga?

Om du inte använder in- och utcheckning av filer, och inte heller har behov för att kunna dubbelklicka på ett dokument för att öppna det direkt, så kan man välja att inaktivera Java-appleten. Detta gör du genom att klicka på knappen Inställningar uppe i menyraden som visas i filområdet, vidare går du till fliken ”Java applikation” och slutligen avmarkerar du ”Ja, jag vill använda Java applet” och sparar. Filerna måste då laddas ned lokalt från filområdet innan de kan öppnas.

 

Hur begränsar man tillgång till mappar på filområdet? Jag vill inte att alla användare ska kunna se dokument i alla mappar.

Det gör man genom att begränsa behörigheten med hjälp av grupper. Först skapar man grupper av de användare som ska ha tillgång till de olika mapparna, och sedan kan dessa grupper tilldelas behörighet till de olika mapparna på filområdet. Grupperna måste upprättas under Administration – Grupper. Lägg till ny grupp och medlemmar i gruppen, och gå sedan till filområdet. Högerklicka på mappen som du vill begränsa tillgången till, gå till Egenskaper, och sedan vidare till fliken Säkerhet. Här väljer du grupp(er) som ska ha tillgång till den aktuella mappen. Om det finns undermappar i mappen som du begränsar tillgången till, så är det enbart medlemmarna i de valda grupperna som har tillgång till dessa. Användare som är registrerade som administratör har tillgång till alla mappar, oavsett vald tillgångsnivå under fliken Säkerhet.

 

Hur förenar jag dokument i 24SevenOffice?

Gå till hjälpsidan för Förening. Här finns en beskrivning på hur man går tillväga för att skapa ett föreningsdokument.

 

 

FAQ E-post

Hur lägger jag in ett e-postkonto i 24SevenOffice?

Precis som i andra e-postklienter som Outlook, Thunderbird och (Apple) Mail har 24SevenOffice inställningar för e-postkonton. Gå till Kommunikation – E-post – Konton och lägg in informationen du mottagit från din e-postleverantör (Telia, Loopia, Netclient etc) gällande ditt konto.

För mer information om hur man konfigurerar ett e-postkonto i 24SevenOffice, klicka här.

 

Hur lägger man in autosvar/autoreply på e-postkontot, exempelvis vid semesterledighet?

Denna funktion finns tyvärr inte inbyggd i systemet. I stället måste man lägga in sitt autosvar direkt hos e-postleverantören. Om du är en av våra många kunder som använder Netclient som e-postleverantör så kan autosvar konfigureras på följande sida: http://webmail.netclient.no/

Klicka här för mer information.

Om du använder en annan leverantör än Netclient, rekommenderar vi att du kontaktar din leverantör direkt för att lägga in autoreply.

 

Jag har konfigurerat mitt e-postkonto som IMAP. Varför är inte innehållet uppdaterat i mina e-postmappar?

När du har valt IMAP som protokoll måste du gå in under Konton, öppna kontot, och sedan markera de mappar du vill synkronisera automatiskt under fliken Mappar. Vi rekommenderar också att du högerklickar på dina olika mappar för att tilldela dem funktioner i systemet, exempelvis kan du högerklicka på din ”Skickat”-mapp och välja att använda den som ”skickat-mapp” även i 24SevenOffice.

 

Kan jag synkronisera mina mail mot Outlook?

Detta gör du genom att konfigurera ditt e-postkonto på samma sätt som i 24SevenOffice – E-postkontot måste konfigureras som IMAP i både Outlook och 24SevenOffice för att mappstrukturen och e-posterna ska synkroniseras på korrekt sätt.

 

Kan jag synkronisera mitt e-postkonto mot mobiltelefonen?

Du kan lägga in kontot på mobilen på samma sätt som du gör för att synkronisera mot exempelvis Outlook eller andra e-postklienter. Ditt e-postkonto måste konfigureras som IMAP, och du konfigurerar kontot på samma sätt både i 24SevenOffice och på din mobiltelefon. Om du vill synkronisera din kalender och dina CRM-kontakter i tillägg till e-postkontot så kan du göra det genom att använda tjänsten MobileSync. Mer information om detta hittar du här.

 

Jag har skickat en e-post, och nu hittar jag den inte i mappstrukturen. Vad gör jag?

Om du inte har konfigurerat en system-mapp för skickade e-poster på ditt konto genom att tilldela en av dina e-postmappar funktionen ”Använd som skickat-mapp”, så sparar systemet dina skickade e-poster under mappen ”Personliga mappar” i stället för under ditt eget e-postkonto. Vi rekommenderar att du tilldelar dina mappar funktioner för att undvika detta. Mer information om detta hittar du här. (link til IMAP-oppsett)

 

Kan man skicka ordrar och fakturor via e-post?

Det finns flera olika sätt att skicka olika sorters ordrar och fakturor som en bifogad PDF i ett e-postmeddelande till kunden/leverantören. Du kan skapa order/faktura från kundkortet i CRM, eller i den dedikerade fakturamodulen, och sedan välja att skicka som e-post. Det finns också en inställning på kundkorten i CRM som låter dig välja vilka kunder som ska ha faktura på e-post, så att du slipper hålla koll på det.

 

Jag söker efter en grupp med e-postmottagare i Till-fältet i ett nytt e-postmeddelande. Varför kommer inte alla medlemmarna i gruppen fram som mottagare när jag väljer gruppen?

Gå till Administration – Anställda och kontrollera att medlemmarna som inte kommer fram i gruppen har en giltig e-postadress inlagd i E-postfältet.