Gruppkalender

Översikt

Välj först det antal kalenderöversikter du vill visa i vänstra kolumnen längst upp till vänster. Kalendern visar dagens datum som standard, och du väljer en annan dag genom att klicka på önskad dag i månadsöversikten. De dagarna som redan är inbokade med ett möte visas i ljusblått i månadskalender medan den valda dagen visas den i mörkblå markering.

Dagskalendern hittar man till höger i fönstret. Denna visar som standard dagens datum och den påföljande dagen men detta kan ändras under Inställningar – Gruppkalender (se egen hjälpfil). I fönstret ovan är den inställd till att visa dagens datum och därefter en översikt över hela veckan. Om man önskar att se andra dagar kan man antingen välja önskad dag från månadskalendern eller klicka på ”Dag” över dagskalendern för att välja dag. Om man önskar att se kalendern på en annan anställd (eller någon av resurserna) kan man välja kalendern till den man önskar från dropdown-menyn ovanför dagskalendern.

Om man klickar på ”Visa årsöverskrift” på vänster sida så får man upp en ruta med en översikt över alla möten hela året. När man har musen över ett möte så kommer det upp en ruta med lite mer information om mötena. Om man klickar på titeln till bilden så får man upp själva mötesfönstret.

 

Kalender

På vänster sida ser man månadskalendern. Om denna inte är framme kan man klicka på ”kalender” i vänstra hörnan.

På de tre nästa knapparna – Mina uppgifter, Distribuerade uppgifter och Inbjudningar – så kan man se hur många man har av varje i parentesen till höger.

 

Mina uppgifter

Genom att klicka på ”Mina uppgifter” nederst i vänstra hörnan får man upp en översikt över registrerade uppgifter i den delen av skärmfönstret som visas i månadskalendern.

Genom att använda sig av rullgardinsmenyn kan man selektera visningen på aktiva, framtida, förfallna, icke påbörjade, fullförda och alla uppgifter.

 

Distribuerade uppgifter

Genom att klicka på ”Distribuerade uppgifter” nederst i vänstra hörnet så får man upp en översikt alla uppgifter som man har distribuerat till andra anställda inom samma klient. Här kan man också se om mottagaren har godkänt uppgiften och hur långt han/hon har kommit i uppgiften. För hur man skapar en uppgift, se hjälpfilen ”Ny uppgift”. För att läsa mer om distribution, se hjälpfilerna ”Distribuera och godkänna uppgifter/möten”.

 

Inbjudningar

Genom att klicka på inbjudningar nederst i vänstra hörnet så får man upp en översikt över alla inbjudningar som man har mottagit som man varken har godkänt/underkänt. Detta kan vara mötesinkallelser och/eller grupper som har blivit distribuerade till användaren av andra i företaget. För att se på inbjudan klicka på den.

 

Andra funktioner/visningar

Överst i skärmfönstret kan man ändra visning till uppgifter genom att klicka på knappen ”Visa uppgifter”. Då ändrar visningen sig så att man ser en uppgiftöversikt istället för kalendern. Se mer om detta i hjälpfilen ”Uppgifter”.

Du kan också välja hur många kalendrar du vill se på vänstersidan. Klickar du på drop-down menyn över de kalendrar som nu finns i vyn. Där kan du då välja mellan att visa 1 till 12 stycken.

Kalendern visar som standard dagens dag, men detta går att ändra igenom att klicka på önskad dag i månadskalendern. De dagarna som det redan är inbokat på lyser med en liten blå markering i månadskalendern, medan den valda dagen visas med en mörkblå markering.

Dagkalendern finner man till höger i bild. Även den är satt till att visa dagens datum som standard, den visar också morgondagens datum för den inloggade personen. Skulle man vilja korrigera detta gör du det i modulen Administration – Inställningar – Gruppkalender. Läs mer här (Inställningar Gruppkalender) Det går också att ändra på om man vill se en dagkalender, veckokalender eller en månadskalender, detta sköts med hjälp av de små kalenderikonerna som ligger i överkant på dagkalendern. Skulle man önska att se andra dagar, kan man antingen välja önskad dag från månadskalendern eller klicka på datumet i dagkalendern.

Vill man se kalendern för en kollega (annan resurs på företaget), kan man välja att göra det igenom att trycka på drop-down menyn ovanför dagkalendern.