IMAP

Om din e-postleverantör stödjer IMAP kan du sätta upp detta hos 24SevenOffice.

OBS! Om du har raderat eller arkiverat element i en mapp kommer dessa att i utgångspunkt enbart att bli märkta som raderade (överstrukna) och inte borttagna från den aktuella mappen. För att ta bort dessa element permanent från mappen måste du högerklicka på mappen och välja Purge Delete Folder.

 

Gränssnitt

Inbox – Mappstruktur:

Här ser du ett exempel på hur en mappstruktur ser ut efter att IMAP kontot synkroniserats.

Communication_IMAP1

 

Högerklicksmenyn på mappstruktur

Communication_IMAP2

Ladda ner mapp: Detta gör att mail i mappen synkroniseras enbart den gången man gör valet, och mappinnehållet synkroniseras och blir likadant som det som ligger på servern.

Prenumerera på mapp: Detta gör att mail i mappen synkroniseras varje gång mail du klickar på knappen ”Ladda ner”, och att mappinnehållet blir identiskt med det på servern.

Avbryt prenumeration: Denna funktion avbryter prenumerationen på den markerade mappen. Mail i mappen synkroniseras inte längre när man klickar på ”Ladda ner”.

Reindexera mapp: Genom att använda Reindex folder så tas allt innehåll i mappen bort, och läggs in helt på nytt igen (detta kan exempelvis användas om man har synkroniserat mail innan man har ställt in att man ska koppla alla mailen, och då kommer mailen kopplas mot kundkortet efter att ha använt Reindex folder.

Purge Delete Folder: Om du har raderat eller arkiverat element i en mapp kommer dessa att i utgångspunkt enbart att bli märkta som raderade (överstrukna) och inte borttagna från den aktuella mappen. För att ta bort elementen från mappen permanent måste du högerklicka och välja Purge Delete Folder.

 

Inställningar

Generellt

Communication_IMAP3

Under Typ väljer du POP3 eller IMAP konto. Fyll sedan i nödvändig information.

Kryssa för Standard om du vill att systemet ska använda sig av kontot vid utskick av e-post (order, kampanjer etc.) Om du vill att dina mail kopplas mot kund- och kontaktkort i CRM så kan du även kryssa i boxen ”Koppla inkommande” och/eller ”Koppla utgående”.
Server

Communication_IMAP4

Under Server-fliken lägger du in information angående din e-postleverantörs server, användarnamn och lösenord till ditt konto.

Det går inte längre att välja Standard på utgående server. Man måste alltså tillhandahålla sin egen utgående server på samma sätt som den inkommande servern.

 

Mappar

Communication_IMAP5

Under fliken Mappar måste man markera alla de mappar man vill skall synkroniseras med 24SevenOffice. Här är det rekommenderat att enbart kryssa för dina viktigaste mappar, ex Inbox och Skickat, detta medför också att det går snabbare att hämta nya mail.

Man måste även högerklicka på dessa mappar och tilldela mapparna funktioner. Ett exempel på detta är att man bör högerklicka på knappen ”Skickat” och välja ”Använd som skickat mapp” så att systemet förstår vilken mapp som skickade mail skall placeras i när man skickar e-post från 24SevenOffice e-postmodul. Försök att sätta en funktion för så många mappar som möjligt i högerklicksmenyn.

Här ovan visas ett exempel på mapparna som är en del av ett IMAP-konto efter att de är synkroniserade med servern. Efter första synkroniseringen visas alla mapparna som vanliga mappar. Här är mapparna uppsatta med funktioner.

 

Kvittenser

Communication_IMAP6

Läs och Mottagbekräftelser fungerar inte.
Avancerat

Communication_IMAP7

Inställningarna här bör inte ändras om du inte har fått instruktioner från din e-postleverantör att det bör vara andra inställningar än de som står idag på ex Port och kryptering.

Regler i mail fungerar enbart för POP3, per idag stödjer detta inte IMAP.