Inställningar E-post

Automatisk nedladdning

Inställningarna för e-postmodulen hittar man under Kommunikation – E-post – knappen Inställningar.

Om man vill ladda ner e-post automatiskt från sitt e-postkonto så kan man välja mellan att ladda ned var 5:e minut, var 10:e minut, var 15:e minut, osv upp till var 30:e minut. Om man istället vill vänta till man är redo an kan avaktivera automatisk nedladdning.

 

Autosvar på e-poster (gäller bara om du har e-post via Netclient)

Autosvar-funktionen betyder att man kan skicka ut ett automatiskt svar på e-post som man får i inboxen. Autosvar måste sättas upp hos din mailleverantör och kan alltså inte aktiveras inne i 24SevenOffice.

Om du använder Netclient som mailleverantör, så kan du sätta upp autosvar här.

Gå till Autoresponder och välj en ny.

När du kommer in på Netclients sida så hittar du:

  • E-post-adresserna
  • Kontoinställningar
  • Levereringslogg (här kan man se vilka mailer man har mottagit och skickat, och man kan också se om några mail har blivit stoppat i spamfiltret)
  • I filtret kan man whitelista eller blacklista mailadresser eller domäner eller land som man antingen vill ha mail ifrån eller inte vill ha mail ifrån
  • Semestermeddelande – se nedan för förklaring
  • Adressbok – här kan man lägga in namn, mailadresser och telefonnummer (denna funktion är i beta-version)
  • Webmail
  • domänmail

 

Innehållet i autosvar e-posten kan man skriva efter egen önskan. Detta kan vara att man för exempelvis önskar att ge besked om att man är på ferie eller är borta från kontoret några dagar och inte ha möjlighet till och läsa och besvara e-poster. Man kan välja att feriemeldingen ska gälla alla adresser (hos Netclient) och välja från-och-till-datum. Man kan också kryssa för att ämnet i mailet som kommer i retur till avsändaren ska använda ”re: + ämnet från mottaget e-post”, och har inte lagt in eget ämne istället.

Avsändaren mottaget autosvaret enbart en gång i veckan. Det vill säga att om det blir skickat flera e-poster till personen som har lagt in autosvar under veckan så kommer avsändaren bara mottaga autosvar på det första e-posten som skickats. Men om det går över en vecka från första e-posten så kommer det blir skickat ett nytt autosvar på e-post som blir skickat etter en vecka.