Introduktion Filer

Här kan du spara och administrera företagets filer. På varje kund, kontakt och projekt finns ett eget filområde med motsvarande funktionalitet.

Filområdet är helt javabaserat och körs med hjälp av ett java-applet. I och med detta krävs det att du har java installerat på datorn om du inte har det kan hämta det på följande adress: http://java.com/en/download/index.jsp

För att se om filområdet körs riktigt kan du kolla om ikonen ”Drop files here” eller ”Dra filer hit” visas

Filutforskaren här sparar och administrerar du företagens filer.

Dokumentmallar upprätta egna mallar som kan användas i samband med e-postutskick.

Katalogstruktur skapa en egendefinierad katalogstruktur på filområdet.