Introduktion Kalender

Denna modul innehåller en komplett kalender för planering av arbetsdagen, den skickar påminnelse om avtal samt skickar automatisk mötesbekräftelse och har kontroll över hur långt man har kommit gällande inlagda arbetsuppgifter. Här har varje anställd möjlighet att disponera sin egen tid. Man kan också reservera tid hos de andra anställda i företaget genom att gå in på deras kalender.

Genom användning av gruppkalendern i 24SevenOffice är det viktigt att skilja på begreppen uppgift och möte.

Ett möte gör att användaren blir inbokad som upptagen i kalendern.

En uppgift kan sträcka sig över längre period utan att detta visas som upptagen i kalendern.