MobileSync

Generellt om Mobilsynkronisering

Vår synkroniseringslösning använder sig av en standard som heter ActiveSync och är utvecklat av Microsoft. De flesta nya affärstelefoner och smartphones har stöd för denna standard. I några fall kallas det också för Mail for Exchange eller liknande. Synkroniseringen använder sig av användarens Communitykonto/personliga inloggning  för att hämta data från 24SevenOffice och den klient som är vald som standardklient på community-användaren.

 

Vi synkar följande

 • Kalender
 • Uppgifter (Inte alla telefoner stöder denna funktion, exempelvis inte iPhone)
 • Kontakter (dessa hittar du i Community-menyn under Kontakter)
 • E-post (enbart för Netclient-kunder. Om man har e-posten hos en annan leverantör lägger man istället upp en separat ActiveSync / Exchangesync mot denna leverantör parallellt med sin 24SevenOffice MobileSync)
 • Företagskatalog (Företagskatalogen är egentligen inte synkbar det går att göra ett onlineuppslag i en global kontaktlista. Vi har kopplat denna mot CRM).

Element från 24SevenOffice blir synkroniserat var 15 min. Tidszoner och datum på telefon måste vara korrekt upprättade. Om inte inställningarna är korrekt inställda kommer elementen bli fel synkroniserade i 24SevenOffice.

 

Förutsättningar för att Mobilsynkroniseringen ska fungera

 • Du måste ha ett användarkonto hos NetClient (kan beställas av salg@24sevenoffice.com)
 • Du måste registrera ett communitykonto i 24SevenOffice (använder du systemet idag har du redan detta – Communitykonto är det konto du loggar dig in i 24SevenOffice med)
 • Synkroniseringen måste aktiveras hos NetClient och på telefonen
 • Du måste ha ActiveSync på telefonen

 

 

För att upprätta Mobilsynkronisering måste du ha följande information ifrån oss

1. Användarnamn för användarkonton hos NetClient

2. Lösenord för användarkontot hos NetClient

3. Namn på Exchangeserver

 • netclient.no

 

 

Hur får jag tillgång till tjänsten?

Ta kontakt med salg@24sevenoffice.com för mer information.

 

 

Aktivering av tjänsten

För att aktivera synkronisering för din användare hos NetClient gör följande:

1.Gå in på http://cp.netclient.no/myaccount/

2.Logga in med ditt användarnamn och lösenord du fått från NetClient (inte 24SevenOffice inloggningsuppgifter).

3.Klicka därefter på kategorin 24SevenOffice i menyn på vänstra sidan.

4.Skriv in användarnamn och lösenord för Community och klicka därefter Upprätta.

5.Tjänsten kommer nu att börja synkronisera data från 24SevenOffice inom 15min. Du måste också göra inställningar på telefonen som förklaras nedan.

 

 

Inställningar

Användargränssnittet och funktioner kan variera från telefon till telefon. Denna instruktion kommer i huvudsak bara gå igenom generella inställningar för att telefonen ska kunna synkronisera med 24SevenOffice. Vi hänvisar också till användarmanualen för respektive telefon.

OBS: DET ÄR VIKTIGT ATT LÄSA IGENOM INSTÄLLNINGARNA SÅ ATT DU FÖRSTÅR VAD SOM SKER VID SYNKRONISERING- SPECIELLT INSTÄLLNINGAR FÖR AVTAL, UPPGIFTER OCH KONTAKTER.
1. Gå till Mail for Exchange(MFE) programmet på din telefon. Klicka dig in på kategorierna och gör inställningar som varje kategori förklarar.

2. Uppkoppling

De olika valen:

 • Exchange server: mail.netclient.no
 • Säker uppkoppling: Ja/Nej
 • Tillgångspunkt: Välj din leverantör
 • Synkronisering under roaming: Valfritt

OBS! Kan vara något dyrare med synklösning om du befinner dig i utlandet.
3. Inloggingsuppgifter

De olika valen:

 • Användarnamn: Användarnamn för användarkonto hos NetClient
 • Lösenord: Lösenord för användarkonto hos NetClient
 • Domän: Används inte

4.Synkroniseringsplan

De olika valen:

 • Synkplan för topptid: Valfritt. Ex:Var 15min
 • Synkplan ut topptid: Valfritt. Ex: Manuell
 • Start på topptid: Valfritt. Ex: 08.00
 • Slut på topptid: Valfritt Ex: 16.00
 • Topptidsdagar: Valfritt. Ex: Mån,tis,ons…
 • Vid konflikter: Valfritt Ex: Server vinner

5.Kalender

De olika valen:

 • Synkronisera kalender: Ja/Nej
 • Synkronisera kalender tillbaka: Valfritt
 • Första synkroniseringen

>Ta bort element på telefon: Ta bort alla element på telefon vid första synkroniseringen och ersätt dem med element som är registrerat i 24SevenOffice.

>Behåll element på telefon: Behåller element på telefon vid första sykroniseringen + lägger till element som är registrerat i 24SevenOffice.
6.Uppgifter

De olika valen:

 • Synkronisera uppgifter: Ja/Nej
 • Synkronisera upprättade uppgifter
 • Första synkronisering

>Ta bort element på telefon: Ta bort alla element på telefon vid första synkroniseringen och ersätt dem med element som är registrerat i 24SevenOffice.

>Behåll element på telefon: Behåller element på telefon vid första sykroniseringen + lägger till element som är registrerat i 24SevenOffice.

OBS! Kan medföra dubletter om samma uppgifter redan är registrerat på telefon och i 24SevenOffice.
7.Kontakter

De olika valen:

 • Synkronisera kontakter
 • Första synkronisering

>Ta bort element på telefon: Ta bort alla element på telefon vid första synkroniseringen och ersätt dem med element som är registrerat i 24SevenOffice.

OBS! Vid första synkroniseringen kommer det inte att ligga några element på servern hos NetClient. Kontaktlistan på telefonen kommer därför bli borttagen om du väljer att tabort element på telefon och synkroniserar för första gången.

>Behåll element på telefon: Behåller element på telefon vid första sykroniseringen och upprättar en backup av dessa på NetClients server.

Vi rekommenderar att man väljer att behålla element på telefon om man önskar att ha kvar sina kontakter vid första synkronisering.
8.E-post

De olika valen:

 • Synkroniserar e-post: Ja/Nej
 • E-postadress: Din e-postadress
 • Visa meddelande vid ny e-post: Valfritt
 • Använd signatur: Valfritt
 • Signatur: Valfritt
 • Vid utskick av e-post: Valfritt
 • Synk meddelanden: Valfritt

9.Frånvarande

De olika valen:

 • Frånvarande: Ja/Nej

Vid Ja aktiveras en permanent frånvaromeddelande för mail och man kan lägga in önskad text i meddelandet.
Full re-synk

En fullständig re-synkronisering tar bort allt innehåll som du har synkroniserat till telefonen. Det gäller innehållet på Microsoft Exchange Server kontot som ersätter det tidigare innehållet. Re-synkronisering rekommenderas bara när du ska återställa stora mängder data på mobilen.

OBS! Du kommer att mista data som är upprättat eller ändrat på telefonen efter den sista lyckade synkroniseringen. När du har valt en kalender eller kontakt i profilen för synkronisering och utfört en fullständig re-synkronisering, anges de inledande synkroniseringsinställningarna för dessa element som borttagna element på telefonen.