Rapporter Kalender

Rapportgeneratorn

I Rapportgeneratorn kan man skapa egna rapporter på uppgifter. Se här för information om hur man använder rapportgeneratorn.

 

Aktivitetsrapport

I Gruppkalendern och under Visa uppgifter så kan man gå in till Aktivitetsrapporten där man kan ta ut egna rapporter på case och uppgifter. När man har gjort en egen rapport, så kan du klicka på Visa direktlänken och den länken används för att ha som en widget på desktopen där du slipper att skapa rapporten igen.

 

Vad är en aktiv uppgift?

En aktiv uppgift är en uppgift som har startdatum på dagens datum eller tidigare och som dessutom inte är avslutad (100 %). Den får alltså varken vara till 100 % avslutad eller ha startdatum i morgon eller senare.

 

Hur ändrar man status till avslutad

När en uppgift är avslutad kan du ändra status på den till avslutad. Det gör du genom att klicka på uppgiften för att öppna uppgiftsfönstret och därefter ställa in procentsatsen för Slutfört på 100 % på fliken Generellt.

 

Hur tar man bort en uppgift?

Om du vill ta bort en uppgift markerar du den (klickar i rutan till höger om uppgiften). Klicka sedan på knappen Radera markerad. Bekräfta att det är den markerade uppgiften som ska tas bort genom att klicka på Ja. Uppgiften tas bort.

 

Uppgiftsadministratör

Det är möjligt att vi lägger upp en person som uppgiftsadministratör på er klient. Personer med den behörigheten kan ändra ägare på andras uppgifter. Administratören på ert företag kan kontakta support på support@24SevenOffice.com och be om denna behörighet till sig själv och andra på företaget.