Encoding

För att kontrollera vilken sorts encoding som är vald på importfilen kan man öppna filen och välja ”Spara som”. Man väljer sedan filformatet ”kommaseparerad CSV-fil”.

Bilde-1.jpg

 

Innan man sparar så måste man sedan gå vidare in på Tools och Web Options.

 

Bilde-2.jpg

 

Gå vidare till fliken Encoding. Här visas vilken sorts encoding filen har.

 

Bilde-3.jpg