Exporter

Rådata exporter hittar du under Administration – Rådata export

 

Faktura med varulinjer

Exporten för att exportera faktura med varulinjer, listar ut alla fakturor innan som är sökt. Alla varulinjerna i fakturan listas också ut i denna rapporten, en rad per varulinje.

 

Förklaring på kolumnnamn på exporten:

Faktura med varelinjer
 Kolumnnamn  Förklaring
 OrderId  Ordernr
 InvoiceId  Fakturanr
 CustomerId  KundID
 CustomerName  Kund
 CustomerOrgNo  Organisationsnr
 CustomerReferenceNo  Kundreferans
 TotalWithTax  Sum inkl moms
 TotalWithoutTax  Sum exl moms
 TotalTax  Sum moms
 TotalCost  Total kostnad
 CurrencyId  ValutaID
 CurrencyRate  Valutakurs
 CurrencyUnit  ValutaEnhet
 Commission  Provision
 CommissionPaid  Betalt provision
 InvoiceDate  Fakturadatum
 OrderDate  Orderdatum
 DateChanged  Ändringsdatum
 PaymentTime  Betalningstid
 InvoiceText  Fakturatext
 InvoiceTitle  Fakturatitel
 InvoiceAddress  Fakturaadress
 InvoiceZipCode  FakturaPostnr
 InvoiceZipArea  FakturaPostort
 InvoiceCity  FakturaOrt
 InvoiceState  FakturaStat
 InvoiceCountry  FakturaLand
 InvoiceEmailAddress  Faktura e-post
 RecName  Firmanamn till levereringsadress
 RecAddress  Levereringsadress
 RecZipcode  Levereringspostnr
 RecZipArea  Levereringspostort
 RecCity  Levereringsort
 RecState  Levereringstat
 RecCountry  Levereringsland
 RecPhone  Levereringstelefon
 RecTime  Levereringstid
 RecAltDelivery  Alternativ leverering
 RecText  Levereringstext
 RecInfo  Levereringsinfo
 AuthorizationInfo  Attesteringsinfo
 AuthorizationCustomerId  AttesteringsKundId
 ProductionNo  ProduktionsNr
 KID  OCR
 ReferenceNo  Referensnr
 RecCustomerId  Kundnr till levereringsadress
 BankAccountNoSender  Bankkontonummer avsändare (eget bankkontonummer)
 SendToFactoring  Skicka till Factoring
 AccrualDate  Periodisering startdatum (periodisering som gäller hela ordern)
 AccrualCount  Periodisering i antal månader (periodisering som gäller hela ordern)
 GlnNumber  GLN nummer
 ProductId  ProduktId
 ProductNo  ProduktNo
 Productname  Produktnamn
 Price  Pris
 PriceIncTax  PrisInklMoms
 InPrice  InPris
 Tax  Moms
 TaxCode  Momskod
 Cost  Kostnad
 Discount  Rabatt
 Quantity  Antal
 CartOrder
 CartAccrualDate  Periodiseringsdatum
 AccrualCount  PeriodiseringAntalMånader
 ProjectId  ProjektID
 ProjectName  ProjektNamn
 DepartmentId  Avdelningsnr
 DepartmentName  AvdelningsNamn
 InvoicedByEmployeeId  FaktureratAvAnställdID
 InvoicedByFirstname  FaktureratAvFörnamn
 InvoicedByLastname  FaktureratAvEfternamn
 OurRefEmployeeId  VårRefeansAnställdId
 OurRefFirstname  VårReferansFörnamn
 OurRefLastname  VårReferansEfternamn
 ProductionManagerContactId  ProduktionsansvarigKontaktId
 ProductionManagerEmployeeId  ProduktionsansvarigAnställdId
 ProductionManagerFirstname  ProduktionsansvarigFörnamn
 ProductionManagerLastname  ProduktionsansvarigEfternamn
 CampaignId  KampanjID
 CampaignName  KampanjNamn
 SalesOpportunityId  SäljsmöjlighetId
 SalesOpportunityTitle  SäljsmöjlighetTitel
 ProductCategoryId  ProduktKategoriId
 ProductCategoryName  ProduktKategoriNamn

 

Pivotering/grafer

Genom att klicka här kan du öppna och ladda ner ett Excel-dokument som färdig lagda grafer som kan användas tillsammans med exporten av faktura med varulinjer. En beskrivelse för hur du kan koppla din egen rapport mot detta Excel-dokumentet står i en egen flik (Guide) i dokumentet.

 

Produkter 

Exporten av produkter gör en exportering till Excel av alla dina produkter. Eventuellt vidare selektering av produkterna kan du själv göra i Excel.

Produkter
 Kolumnnamn  Förklaring
 ProductId  ProduktId
 ProductNo  Produktnr
 Name  Produktnamn
 CategoryId  KategoriId
 Price  Utpris utan moms
 PriceIncTax  Utpris med moms
 PricePercent  Täckningsbidrag
 Price2  Utpris 2
 Price2Percent  Utpris 2 autokalk
 PriceSupplier  Leverantörens pris
 InPrice  Inpris
 CashPrice  KontantUtpris
 CashPriceIncTax  KontantUtpris inkl moms
 CashPercent  Kontant autokalk
 Stock  Antal på lager
 Web  Visa på näthandel
 Reg  Registreringstidpunkt av produkten
 Weight  Vikt (kg)
 SupplierId  LeverantörId
 SupplierCode  Leverantörens varunr
 SupplierName  Leverantörens produktnamn
 Sold  Antal sålt
 EANnr1  EAN nummer
 EANnr2  EAN nummer 2
 SmallestNumber  Minsta antal
 OrderProposal  Beställningsförslag
 ProductCode  Varukod
 BatchNo  Batchnummer
 InfluenceStock  Lagerstyring (true = lagerstyring på, false = lagerstyring av)
 ProjectId  ProjektId
 PriceGroupId  Id på produktprisgrupp
 CashGroup  Produktprisgrupp
 StructureProduct  Strukturvara
 WebLink  Leverantörens websida
 SpesialPrice  Specialpris
 UnitQuantity  Antal
 QuantityFromSupplier  Antal från leverantör
 DateChanged  Datum ändrat
 StockLocation  Lagerplacering
 Cost  Indirekt kostnad
 ImportJobId  ImportjobbID
 StatusId  StatusID
 DescShort  Beskrivelse kort
 DescLong  Beskrivelse lång

 

Provision

Här kan du välja och exportera alla fakturor som det finns provision på.

Provision (per order)
 Kolumnnamn   Förklaring
 OrderId  Ordernr
 InvoiceId  Fakturanr
 InvoiceDate  Fakturadatum
 RecipientName  Namn på provisionsmottagare
 CustomerName  Kundnamn
 PaidDate  Betalningsdatum
 OpenEntry  Öppen post i reskontra (1=öppen, 0=stängd)
 Amount  Provision i belopp
 Percentage  Provision i procent
 Total  Total exkl moms
 TotalWithTax  Total inkl moms

 

Provision (per varulinje)
 Kolumnnamn   Förklaring
 OrderId  Ordernr
 InvoiceId  Fakturanr
 InvoiceDate  Fakturadatum
 Productname  Produktnamn
 RecipientName  Namn på provisionsmottagare
 CustomerName  Kundenavn
 PaidDate  Betalningsdatum
 OpenEntry  Öppen post i reskontra (1=öppen, 0=stängd)
 Amount  Provision i belopp
 Percentage  Provision i procent
 Price  Pris
 Quantity  Antal
 Total  Total exkl moms
 TotalWithTax  Total inkl moms

 

Avdelningar

 

Avdelningar
 Kolumnnamn   Förklaring
 Active  1=avdelningen är aktiv, 0=avdelningen är inte aktiv
 DepartmentId  Avdelningsnr
 Name  Avdelningsnamn
 Country  Land
 Phone  Telefon
 Fax  Fax
 Email  Epost
 Address  Postadress
 Zipcode  Postnummer
 ZipArea  Postort
 VisitAddress  Besöksadress
 VisitZipcode  Besöks postnummer
 VisitZipArea  Besöksort