Företagsinställningar

Företagsinställningar ligger under Administration – Inställningar – Företagsinställningar.

 

Företagsinformation
Här lägger man in företagets standardinformation så som organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress samt plusgiro- eller bankgironummer. Informationen som läggs in här hämtas automatiskt upp när man skriver ut ordrar/fakturor.

 

Administrera behörighet
Här kan behörigheterna i systemet anpassas per användare. Är man administratör-användare i klienten så kan man välja vem som kan ändra, lägga till, och se information i 24SevenOffice.

 

Hur ändrar man en användares behörigheter i systemet?
Man börjar med att markera en användare till höger i skärmbilden. Man får då upp en slags ”behörighetsträd” som visar vilka moduler och funktioner användaren har tillgång till. För att lägga till eller ta bort en behörighet kryssar man antingen för eller tar bort funktionen i översikten. Markerar man en så kallad ”huvudmodul” som innehåller flera undermoduler, så aktiveras samtidigt samtliga undermoduler. För att justera tillgångarna ytterligare kan man då klicka på plus-tecknet till vänster om modulnamnet för att gå djupare ned i behörigheterna och på så sätt begränsa åtkomsten till eventuella undermoduler. När man har justerat behörigheterna på en användare måste man klicka på Spara-knappen innan man väljer en ny användare.

 

Ny användare
Här kan man beställa nya användare till företagsklienten.