Importfält för Kontakter

Alla kolumner som skall importeras måste formateras som text i CSV-filen. Om filen inte formateras som text riskerar man att data inte importeras till 24SevenOffice.

 

Kontakter
Importfält Förklaring
ContactFirstName Förnamn
ContactLastName Efternamn
ContactRolePhone Telefonnummer Jobb
ContactRoleEmail E-postadress Jobb
ContactRoleMobile Mobiltelefonnummer Jobb
ContactRoleFax Faxnummer Jobb
ContactRolePosition Position / Roll Jobb
ContactDateRegistrered Datum kontakten registrerades. Format: dag.månad.år (01.09.2014)
ContactDateChanged Datum kontakten ändrades. Format: dag.månad.år (01.09.2014)
ContactDateOfBirth Födelsedag. Format: dag.månad.år (01.09.2014)
ContactAdressStreet Adress
ContactAdressPostCode Postnummer
ContactAdressPostArea Postort
ContactCountry Land
ContactPhone Telefonnummer Privat
ContactEmail E-postadress Privat
ContactMobile Mobiltelefonnummer Privat
ContactFax Faxnummer Privat
ContactMobile2 Mobiltelefonnummer 2 Privat
ContactName Förnamn Efternamn (Detta är om man inte har delat upp För- och Efternamn i varsin egen kolumn).
ContactIsConsumer Definierar om kontakten är privatkund eller inte. Sätts till 1 om kontakten är en privatkund. Om importen består av både privatkunder och kontakter sätts fältet till 1 vid privatkund och lämnas tomt vid kontakt.
ContactIsEmployee Definierar om kontakten är anställd eller inte. Sätts till 1 vid anställd, och 0=inte anställd.
ContactCustomerId Privatkundnummer (Kan specificeras. Om man inte specificerar detta tilldelas kontakten nästa lediga kundnummer i kundnummerserien).
ContactNickname Smeknamn / Alternativt namn / fältet Nickname i CRM.
ContactNote Anteckning
ContactOwner Ägare/Kundansvarig för kontakten (Här måste man först upprätta användaren i systemet, därefter definiera användarens Anställnings-ID) Anställnings ID hittar man under Administration – Anställda – välj användare – fliken Anställningsinställningar.
ContactRoleCompanyId Kundnummer (företag) som kontakten eventuellt skall kopplas mot.