Importfält för Kontoplan

Kontoplan kan enbart importeras om man ännu inte har bokfört något som helst i företagsklienten. Om man har skapat en faktura eller bokfört en verifikation så försvinner möjligheten att importera kontoplan.

Alla kolumner som skall importeras måste formateras som text i CSV-filen. Om filen inte formateras som text riskerar man att data inte importeras till 24SevenOffice.

Kontoplan
Importfält Förklaring
AccountName Namn på konto
AccountNo Kontonummer
AccountVatNo Momskoden som kontot ska kopplas mot

 

Här nedan visas en översikt över vilka systemkonton som INTE raderas vid import av ny kontoplan:

Svensk kontoplan:
1930 Checkräkning/ bankgiro
1510 Kundfordringar
2440 Leverantörsskulder
3010 Varuförsäljning (25% moms)
3011 Varuförsäljning, kontant (25% moms)
3013 Varuförsäljning (momsfri)
3015 Varuförsäljning export
2610 Utgående moms, skattesats 1
2612 Utgående moms egna uttag, skattesats 1
2620 Utgående moms, skattesats 2
2630 Utgående moms, skattesats 3
2640 Ingående moms
3740 Öresutjämning