Importfält för Prislista

Alla kolumner som skall importeras måste formateras som text i CSV-filen. Om filen inte formateras som text riskerar man att data inte importeras till 24SevenOffice.

Obs: Vid import av decimaler i priser etc, måste kommatecken (inte punkt) användas som decimalskiljetecken.

 

Prislista
Importfält Förklaring
PriceListId ID på prislista. Obligatorisk kolumn. Man hittar denna ID under modulen Administration – Inställningar – Ekonomi – Produkt – Prislista.
ProductId Produktens unika ID-nummer. ProductId eller ProductNo är obligatoriskt.
ProductNo Produktnummer. Kan användas istället för ProductID.
PriceOut Utpris
ProductName Produktnamn
ProductDescShort Kort beskrivelse av produkten (max 500 tecken)
ProductDescLong Lång beskrivelse av produkten (max 4000 tecken)

 

Prislista-importen uppdaterar prislistor på produkterna. Själva prislistorna skapas under Administration – Inställningar – Produkt – Prislista, och priserna som importeras lägger sig under de enskilda produktkorten under fliken ”Prislista”. När man skapar en ny order/faktura så kan man sedan välja vilken prislista man vill använda.