Importfält för Repeterande faktura

Alla kolumner som skall importeras måste formateras som text i CSV-filen. Om filen inte formateras som text riskerar man att data inte importeras till 24SevenOffice.

Repeterande faktura
Importfält Förklaring
Fält som tillhör faktura-egenskaperna:
RepeatingOrderId (TVUNGET) ID på ordern. Skiljer på de olika repeterande fakturorna, och samlar orderlinjerna som tillhör en order
RepeatingCustomerId Kundnummer i 24SevenOffice
RepeatingPaymentTime Betalningsvillkor – antal dagar mellan fakturadatum och förfallodatum
RepeatingRef Vår referens anställd-ID i 24SevenOffice
RepeatingCurrencyId Valuta-ID – som finns i 24SevenOffice
RepeatingTypeOfSale Typ av försäljning som ligger i 24SevenOffice
RepeatingDepartment Avdelningsnummer i 24SevenOffice
RepeatingProject Projektnummer i 24SevenOffice
RepeatingCustomerRef Kundens referens – namnet på kundens referens
RepeatingInvoiceText Fakturatext
RepeatingInvoiceTitle Fakturatitel / fältet ”Kommentar”
DeliveryName Levereringsnamn
DeliveryAddress Levereringsadress
DeliveryZipcode Levererings postkod
DeliveryZiparea Levererings postort
DeliveryCity Levereringsort
DeliveryState Levereringsstat
DeliveryCountry Levereringsland
DeliveryPhone Leveringstelefon
DeliveryAlternative Leveransvillkor
Fält som tillhör produktraderna i fakturan:
RepeatingProductId Produktens produkt-ID i 24SevenOffice
RepeatingProductNo Produktnummer – om inte ProductId eller ProductNo definieras, skapas en ny produkt baserat på Name och Price.
RepeatingQuantity(PÅKREVD) Antal av denna produkt i ordern
RepeatingName(PÅKREVD) Produktnamn
RepeatingDiscount Rabatt
RepeatingPrice Pris för 1 st av denna produkt exkl. moms
RepeatingPriceIsSolid Avgör om prissättningen på produkten skall vara Fast eller Dynamisk. Kan definieras som 0 eller 1. Om man sätter 1 uppdateras inte priset även om man ändrar produktens pris under Produkter – Artikelregister.
RepeatingDate Nästa datum den repeterende fakturan ska genereras. Format: dag.månad.år (01.09.2014)
RepeatingFactor Repeterings-faktor: Hur ofta en order ska genereras. Måste kombineras med egen kolumn för RepeatingFrequency. Se mer information under denna tabell.
RepeatingFrequency Repeterings-frekvens: Om denna kolumn definieras som 2 (=månad) och RepeatingFactor definieras som 2, kommer ordern kunna genereras varannan månad. * Se förklaring under för mer information om vad som kan användas i dessa fälten.
RepeatingCartOrder Ordningsföljd på produkterna i ordern om denna innehåller flera produktrader (anges som heltal med startnr 1 och uppåt)
RepeatingTypegroupId Försäljningstyp ID som ligger i 24SevenOffice

 

RepeatingFrequency:
1. Vecka
2. Månad
3. Kvartal
4. Halvår
5. År
6. Dag

Det är siffrorna 1-6 som ska användas i kolumnen i .csv-filen som ska importeras, inte daglig, veckovis etc.

Exempel:  om RepeatingFrequency sätts på 6 (daglig) och RepeatingFactor är 20, kommer den repeterande fakturan bli genererad var tjugonde dag.

 

TypegroupId:
Definierar vilken slags ”Typ av försäljning” det är i ordern (ID-nummer som används i 24SevenOffice). Om detta inte specificeras kommer ordern att skapas med typen «Inrikes kreditförsäljning» som förs mot konto ”3010 Varuförsäljning (25% moms). Man kan kontakta kundservice om man vill använda sig av andra typer av försäljning.