Importfält för Säljmöjligheter

Alla kolumner som skall importeras måste formateras som text i CSV-filen. Om filen inte formateras som text riskerar man att data inte importeras till 24SevenOffice.

Säljmöjligheter
Importfält Förklaring
SalesOpportunityAmount Belopp
SalesOpportunityAmount2 Belopp 2
SalesOpportunityCampaignID KampanjID som säljmöjligheten ska kopplas mot
SalesOpportunityCloseDate Datum säljmöjligheten stängdes. Format: dag.månad.år (01.09.2014)
SalesOpportunityCreatedDate Datum säljmöjligheten skapades. Format: dag.månad.år (01.09.2014)
SalesOpportunityCustomerID Kundnummer som säljmöjligheten ska kopplas mot
SalesOpportunityDescription Anteckning/kommentar på säljmöjligheten.
SalesOpportunityOwnerID Namn på användaren som ska stå som kundansvarig på säljmöjligheten. Format = Förnamn Efternamn. Anställd-ID kan också användas. Anställd-ID hittar man under Administration – Anställda – välj användare – fliken Anställningsinställningar.
SalesOpportunityProbability Procentuell sannolikhet (anges i heltal mellan 1-100)
SalesOpportunityProjectID Projekt ID för att koppla säljmöjligheten mot projekt
SalesOpportunityRejectionID Avvisnings-ID. Kan hämtas ut från Administration – Inställningar – CRM – Säljmöjligheter.
SalesOpportunitySourceID Källa-ID. Kan hämtas ut från Administration – Inställningar – CRM – Säljmöjligheter.
SalesOpportunityStartDate Startdatum. Format: dag.månad.år (01.09.2014)
SalesOpportunityStatusID Status-ID. Öppen=1, Stängd – vunnet=2, Stängd – tappat=3.
SalesOpportunityStepID Steg-ID. Kan hämtas ut från Administration – Inställningar – CRM – Säljmöjligheter.
SalesOpportunityTitle Titel / namn på säljmöjligheten
SalesOpportunityTypeID Typ-ID. Kan hämtas ut från Administration – Inställningar – CRM – Säljmöjligheter.