Importfält för uppdatering av varulager

När man väljer att importera produkter kan man välja att uppdatera existerande produkter. Välj JA om detta är aktuellt. Som standard är valet markerat som NEJ, som innebär att importen skapar nya produkter.

I nästa steg måste man välja vad produkterna skall matchas mot. Som standard är valet markerat som ”Produktnummer”, men man kan ändra detta till ”Leverantörens varunummer”.

Här under visas en översikt över den produktinformation man kan uppdatera via importfunktionen. För mer information om import generellt, klicka här.

Mangler bilde

 

Alla kolumner som skall importeras måste formateras som text i CSV-filen. Om filen inte formateras som text riskerar man att data inte importeras till 24SevenOffice.

 

Produkter – Alla prisfält måste importeras utan bokstäver och valutatecken.
Importfält Förklaring
ProductBatchNo Batchnummer
ProductStatus Aktiv = 1, Inaktiv/utgått = 0
ProductCashPercent Täckningsbidrag kontantpris
ProductCategory Produktkategorin som produkten ska placeras i
ProductCode Definierar produktkod
ProductDescLong Lång beskrivelse av produkten
ProductDescShort Kort beskrivelse av produkten
ProductEAN – EAN nummer EAN Nummer
ProductEAN2 – EAN nummer(2) EAN Nummer(2)
ProductName Produktnamn
ProductCost Indirekt kostnad
ProductPrice Definierar utpris
ProductPrice2 Definierar utpris 2
ProcuctPrice2Percent Täckningsbidrag pris 2
ProductPriceCash Definierar kontantpris
ProductPriceCashIncTax Definierar kontantpris inkl. moms
ProductPriceIn Definierar inpris
ProductPriceIncTax Definierar inpris inkl. moms
ProductPricePercent Täckningsbidrag
ProductSupplierPrice Leverantörens pris
ProductPriceWeb Produktpris på webhandel
ProductPriceWebPercent Täckningsbidrag web pris
ProductStockLocation Lagerplacering
ProductStockMin Lägsta antal på lager
ProductStockQty Lagersaldo / Antal på lager
ProductStockReorderQty Beställningsförslag när man når minsta antal på lager
ProductWeight Vikten på produkten i kg (kilogram)
ProductSupplierCode Leverantörens varunummer
ProductSupplierCurrencyId Valuta ID på produkten (ID:n  hittar man under modulen Ekonomi – Bokföring – Inställningar – Valuta)
ProductSupplierWebsite Leverantörens websida
ProductWebDeal Erbjudande på web (webhandel)
ProductWebDealDateFrom Startdatum för erbjudande på web (webhandel)
ProductWebDealDateTo Slutdatum för erbjudande på web (webhandel)
ProductWebDealInStockOnly Visa bara produkt på web om den är i lager
ProductWebExtra Visa som extraprodukt (webhandel)
ProductWebExtraDateFrom Startdatum för när produkten ska visas som extraprodukt (webhandel)
ProductWebExtraDateTo Slutdatum för när produkten ska visas som extraprodukt (webhandel)
ProductWebNewArrival Visa som ny produkt (webhandel)
ProductWebNewArrivalDateFrom Startdatum för när produkten ska visas som extraprodukt (webhandel)
ProductWebNewArrivalDateTo Slutdatum för när produkten ska visas som extraprodukt (webhandel)
ProductWebShow Visa i webhandel
ProductWebShowCat Visa kategorin i webhandel
ProductWebShowFront Visa på framsidan (webhandel)

 

 

Följande fält uppdateras inte
Importnavn Förklaring
ProductNo Produktnummer
ProductSupplierName Leverantörens produktnamn
ProductSupplierId Leverantörens Kundnummer (leverantören som läggs till under Kategorier & grupper i produktfönstret)
ProductPriceAutoCalc Autokalkulering av utpris1
ProductPrice2AutoCalc Autokalkulering av utpris2
ProductPriceCashAutoCalc Autokalkulering av kontantpris
ProductPriceWebAutoCalc Autokalkulering av Offert, web pris
ProductStockInfluence Lagerstyrning av produkter
ProductPriceProfitMargin Procentsats for autokalkulering av täckningsbidrag