Importfält för Uppgifter

Alla kolumner som skall importeras måste formateras som text i CSV-filen. Om filen inte formateras som text riskerar man att data inte importeras till 24SevenOffice.

Uppgifter
Importfält Förklaring
TaskCustomerId Namn eller kundnummer på företaget som uppgiften skall kopplas mot
TaskContactId Kontakt-ID på kontakten uppgiften skall kopplas mot.
TaskEmployeeId Anställd-ID på användaren som skall tilldelas uppgiften.
TaskTitle Titel / namn på uppgiften (max 200 tecken).
TaskDescription Beskrivelse (max 4000 tecken).
TaskDateStart Uppgiften startdatum. Format: “01.09.2014 08:00:00″
TaskDateStop Uppgiftens slutdatum. Format: “01.09.2014 08:00:00″
TaskReminderDate Uppgiftens påminnelsetidspunkt. Format: “01.09.2014 08:00:00″
TaskLocation Uppgiftens plats
TaskType Uppgift eller Möte (1 = Uppgift, 3 = Möte)

 

Uppgifts-importen importerar uppgifter som kan kopplas mot företag, kontakter och/eller användare i företagsklienten. För att koppla mot användare i klienten måste man använda Anställd-ID i fältet ”TaskEmployeeId” i importen. Anställd-ID hittar man under Administration – Anställda – välj användare i vänstermenyn – fliken Anställningsinställningar – fältet Anställd-ID.