Menyn i 24SevenOffice

 

Navigation

Menyn öppnas genom att man klickar på 24SevenOffice logotyp, som är placerad uppe till vänster i skärmbilden:

Moduler som har en ljusgrå bakgrundsfärg och svart titel har man behörighet till, och moduler med en lite gråare framtoning saknar man behörighet till.  Om man önskar åtkomst till en modul kan detta enkelt beställas genom att man klickar på modulen. Detta öppnar en ny sida där man kan välja att bli kontaktad för att anpassa licensavtalet.

De behörigheter och moduler som inte är tillgängliga direkt i den nya huvudmenyn kan man öppna genom den äldre versionen av menyn, som fortfarande är tillgänglig och kan öppnas genom att man klickar på knappen  i det övre högra hörnet av huvudmenyn.

 
 

Bygg egna menyer

Du har en huvudmeny som fungerar som en standardmeny. Du kan även lägga upp egna menyer precis som du vill ha dem:

Börja med att öppna huvudmenyn. Klicka på ”Huvudmeny” uppe till vänster för att öppna menyväljaren. Efter det väljer du ”Lägg till ny meny”. Systemet skapar då en ny meny som du kan anpassa innehållet i. Standardnamnet på den nya menyn blir ”Min meny” – detta kan ändras genom att du klickar på namnet.

När du har gett menyn ett namn är nästa steg att markera de moduler och funktioner som du vill ha i din meny. Det finns inga begränsningar på antal moduler du kan välja – om du vill kan du markera samtliga val i listan.

Det går även att ändra på ordningsföljden som menyvalen visas i med ”drag & drop” – bara klicka på menyvalet du vill flytta på, flytta det till önskad placering, och släpp för att låsa placeringen.

 

 

Byta företagskonto

Bilden här nedan visar den meny som öppnas när man klickar på företagskontots namn uppe till höger i menyn, i detta tillfälle «24SevenOffice Demo SWE».

byta

Menyn visar en lista över tillgängliga företagskonton. Från den här listan kan man byta till en annan företagsklient genom att klicka på företagets namn i listan. Man kan också använda snabbkommandon:

  • Tryck ALT + 0 (noll) för att öppna listan över tillgängliga klienter
  • Sök upp önskad klient, bläddra med PIL NED och PIL UPP, och välj med ENTER för att byta klient.
  • Alternativt: Tryck ALT + önskat nummer från 1-9 som visas ute till höger bredvid de enskilda klientnamnen för att byta till önskad klient. Man behöver inte ha öppnat klientlistan för att använda den här funktionen.

 

 

Lägga till nytt företagskonto

Klicka på företagets namn uppe till höger i skärmbilden för att öppna kontoöversikten, och klicka därefter på plustecknet pluss för att lägga till ett nytt företagskonto.

byta

 

 

När du har klickat på ”plustecknet” visas fönstret nedan:

lagg-till

Här skriver man in det nya företagskontots användarnamn och lösenord. Tryck Lägg till för att gå vidare.

I nästa steg väljer man vilken användare man ska koppla sig ut mot, och skriver in lösenordet för vald användare.

lagg-till-2

Klicka Lägg till på nytt för att avsluta registreringen. När detta är gjort hittar man det nya företagskontot i kontolistan uppe till höger i skärmbilden, eller genom att använda snabbkommando ALT + 0.

 

 

Ta bort företagskonto

Öppna din personliga profil genom att klicka på knappen med dina initialer (eller din profilbild om du har valt en sådan) i menyns övre högra hörn, och välj ”Öppna profilen”. 

Klicka sedan på papperskorg-symbolen till höger om namnet på det företagskonto som ska tas bort, och bekräfta borttagningen genom att svara Ja i dialogfönstret som visas.

 

 

Sätta företagskonto som standard

Öppna din personliga profil genom att klicka på knappen med dina initialer (eller din profilbild om du har valt en sådan) i menyns övre högra hörn, och välj ”Öppna profilen”. 

Klicka på namnet som du vill definiera som din standardklient, och klicka sedan på knappen ”Standard”.