Projektstyrning

Arbetslista

I denna modul får du en översikt över vilka uppgifter som är delegerade till dig, på samma sätt som «arbetslista» i 24SevenOffice projektmodul.

Här kan du hitta dina uppgifter sorterade på projekt och slutdatum. Vitt datum betyder att uppgiften inte har förfallit ännu, gult datum betyder att uppgifter förfaller idag, och rött datum har redan förfallit.

Följande funktioner kan utföras via mobil:

  • Ändra namn på uppgiften
  • Ändra status på uppgiften
  • Justera start- och slutdatum
  • Lägga till beskrivning

Det finns även en funktion för att snabbt kunna registrera timmar på en konkret uppgift.

 

Meddelanden

Under knappen «Meddelanden» får du en översikt över dialog på aktiva projekt. Här kan man läsa meddelanden och uppdatera de andra deltagarna i projektet.