Rapporter Säljmöjligheter

Rapporter Säljmöjligheter

Du får god översikt över både egen pipeline och företagets, samt trend på vunnen försäljning.

I dessa rapporter är det både tabellvisning och grafisk framställning av siffrorna.

Följande rapporter är tillgängliga:

  • Trend över tid (vunnen försäljning de senaste 12 månaderna)
  • Företagets pipeline (visar öppna försäljningsmöjligheter och vilket steg de är i processen)
  • Min pipeline
  • Topp 10 säljare