Säljmöjligheter

Under ”Säljmöjligheter” kan du få översikt över din pipeline och försäljningsstatistiken i företaget.

Funktionen använder alla egenskaper och inställningar som är upplagda i klienten.

Foto 07.06.2016, 14.54.05Foto 07.06.2016, 14.54.09Foto 07.06.2016, 14.54.17