Timregistrering

När du loggar dig in i applikationen och väljer «Hour/Cost registration» får du en översikt över aktiva projekt med 2 olika visningar.

Recent: Projekt du har registrerat tid på de senaste 30 dagarna.

My Projects: Alla (aktiva) tillgängliga projekt. Både de du är tillagd som deltagare på och de projekt som inte är rättighetsstyrda.

 

När du trycker på ett av projekten så visas följande val:

Timregistrering: Manuell registrering av tid som använts på aktuell uppgift eller arbetstyp (Obs: Kan användas till intern tid, eller faktureras kunden på projektet).

Kostnadsregistrering: Vidarefakturerbara kostnader som projektledaren senare kan fakturera slutkunden.

Logg: Översikt över timmar/kostnader som är förda på projektet.

Stoppklocka: Funktion för att enkelt registrera tid med stoppklocka på valt projekt.

 

Timregistrering

När du har valt timregistrering visas följande fält:

Arbetstyp: Standard arbetstyp för projektet är den arbetstyp som projektledaren har valt för projektet. Här kan du trycka på fältet och välja mellan de olika arbetstyperna som finns i din klient (exempelvis Konsult, Rådgivning, Administration, med mera).

Datum: Datumet du vill registrera tid på.

Start: Klockslaget du påbörjade jobbet.

Slut: Klockslaget du avslutade jobbet.

Varaktighet: Total längd på använd tid.

Fakturerbara: Andel fakturerbara timmar.

Slider: Här kan du dra och släppa start- och sluttidpunkt. Den första slidern är starttidpunkten, och den sista är avslutningstidpunkten.

Kommentera: Här kan du lägga in en beskrivning till din registrering.

Spara: Sparar din registrering direkt in i projektet.

Nollställ: Återställer fälten.

 

Tips:

  • Du kan trycka direkt på Start eller Slut för att välja i en lista med konkreta klockslag
  • Om arbetstypen du har valt är fakturerbar, så får du också upp valet ”Fakturerbara” under ”Varaktighet”. Detta påverkar andelen timmar som ska belastas slutkunden.
  • Din ”Kommentar” kan konfigureras till att visas på fakturaunderlaget vid senare fakturering.

 

Kostnadsregistrering

Efter att du har valt kostnadsregistrering så visas följande fält:

Produkt: Här väljer du vilken produkt du vill registrera mot projektet.

Antal: Antal.

Pris: Pris in för vald produkt.

Utpris: Pris ut till kund för vald produkt.

Beskrivning: Beskrivning av produkten/varan.

Spara: Sparar din registrering direkt in i projektet.

Nollställ: Återställer fälten

 

När du trycker på fältet Produkt så kommer en ny visning upp där du kan välja om du vill söka bland alla produkter eller välja en specifik kategori. Om du väljer en kategori kommer produkterna i kategorin upp automatiskt. Alla produkter administreras från 24SevenOffice, under Ekonomi – Produkter – Artikelregister.

 

Logg

Efter att ha valt projekt från huvudsidan kan du klicka på knappen ”Logg” längst ned på sidan. Loggen visar historikk på tidigare registrerad tid mot det aktuella projektet. Tiden kan vara registrerad antingen i mobilapplikationen eller i 24SevenOffice.