Fakturering av timmar

Fakturering av timmar utförs via projektmodulen. Se hjälpfilen för projekt för mer information.