Generellt om timmar

OBS: Alla timmar måste föras mot både projekt och arbetstyp eller projektuppgift.

Man kan definiera standardinställningar för detta under Projektinställningar i projektmodulen samt ställa de enskilda projekten separat under fliken Egenskaper på projektkortet.

  • Arbetstyp avgör om timmar är fakturerbara eller inte. Gå till modulen Administration – Inställningar – Timregistrering – Arbetstyper för att definiera arbetstyper.
  • Fakturering av registrerade timmar och kostnader görs via fliken Fakturering i projektmodulen.

 

Huvudmenyn för timregistreringen består av en menykolumn till vänster och högersidan visar det som valts under Visningsläge i vänsterkolumnen.

ProjectHours_MainmenuHourRegistration1