Huvudsida för projektmodulen

På projektmodulens huvudsida har vi samlat länkar och relevant information om samtliga projekt ni är deltagare i så att ni kan få en överblick utan att behöva gå in på varje projekt.

Exakt vilka flikar, valmöjligheter och information som visas kan variera beroende på din företagsklients behörigheter, eller dina rättigheter som användare i klienten.

Oavsett vilka behörigheter användaren har så kommer alltid Snabblista och Arbetslista att visas för att ge en överblick över projekten.

Administratören för klienten har följande behörigheter i tillägg:

– Administration av projektroller

– Möjlighet att se samtliga timmar som väntar på godkänning via menyn Projekt med timmar som skall godkännas

ProjectHours_MainpageProjectmodule1

 

Sök efter projekt

Här kan du söka efter projekt genom att skriva in antingen namn, projektnummer eller kundnamn. Du kan även öppna ett sökschema där du kan lägga till eller ta bort projekt från din snabblista. Se mer information om snabblistan här.

ProjectHours_MainpageProjectmodule2

 

Mina uppgifter

Visar alla projektuppgifter du är deltagare på i de olika projekten.

 

Förfallna uppgifter

Visar alla förfallna uppgifter på projekt du är deltagare i och som är tillgängliga på din snabblista. Översikten tar inte hänsyn till om du är deltagare på uppgiften eller inte.

 

Förfaller denna vecka

Visar en översikt över alla projektuppgifter du är deltagare på och som förfaller den aktuella veckan.

 

Kommande projektmöten

Visar en översikt över alla framtida möten på projekt du är deltagare i och som ligger i din snabblista.

 

Projektrapporter

Visar alla tillgängliga projektrapporter.

 

Projektfakturering

Ger dig möjlighet att fakturera flera projekt samtidigt utan att gå in på de enskilda projekten.

 

Projekt med timmar som skall godkännas

Visar en översikt över projekt som innehåller timmar som väntar på godkänning.

 

Gå till timregistrering

Detta är en länk till timregistreringen.

 

Gå till godkännande av timmar

Detta är en länk till godkänningsmodulen för timmar.