Introduktion Projekt

Projektmodulen ger en god översikt över alla projekt man jobbar med. Man kan ha en snabblista med alla sina projekt och enkelt gå in på ett projekt för att hämta information eller göra ändringar. I projektöversikten i ett projekt får man upp en översikt över projektet som inkluderar möten, uppgifter, rapporter, registrerade timmar, säljmöjligheter m.m. Man kan gå vidare till de olika flikarna för att se vilka projektdeltagare som står uppförda, planering och Gantt till projektet, dokument och e-post som är länkat till projektet, och så vidare. Möjligheterna är många.

Projekten man upprättar är som standard behörighetsstyrda med hjälp av projektroller. Det betyder att när man skapar ett nytt projekt, så kan man invitera kontaktpersoner som deltagare i projektet och tilldela varje deltagare en projektroll. Genom projektrollerna begränsar man behörigheterna för de olika deltagarna i projektet. En projektledare kan exempelvis ha fler tillgångar och flikar i projektet, än vad en vanlig projektdeltagare har.