Projektfakturering

Projektfaktureringen är organiserad så att man kan fakturera timmar, kostnader eller projekt med ett fast pris. Det är också möjligt att fakturera projektet med en kombination av fast pris, kostnader och timmar.

 

För att fakturera projektet måste man först skapa ett fakturaunderlag. Genom att skapa ett fakturaunderlag ges möjlighet att skapa fakturor från ett projekt över flera perioder, detta eftersom man kan sätta upp flera fakturaunderlag i varje projekt.

Det datum som sätts för fakturaunderlaget avgör vilka registrerade timmar som kan hämtas in till underlaget.

ProjectHours_MainpageEachProject3

När man har skapat en order som bygger på faktureringsunderlaget kommer underlaget att låsas och det kommer inte vara möjligt att lägga till eller ändra underlaget i denna vy.

Om ändringar skall göras i underlaget måste detta göras via Sök order/faktura eller Orderlista i Fakturamodulen.

 

Nytt fakturaunderlag

För att kunna fakturera från ett projekt måste man upprätta ett fakturaunderlag. Klicka på Ny uppe i högra hörnet och ange ett datum i dialogrutan som visas.

 

 Fakturering av timmar

Upprätta en faktureringsplan enligt ovan, klicka därefter på Timmar. Alla timmar som förts mot projektet innan eller lika med fakturaunderlagets datum kommer då att hämtas ut i en lista.

Markera de timmar som skall in på underlaget och klicka För Över och därefter Tillbaka för att komma till översikten som nu visar underlaget med timmar på.

Klicka på Skapa Order för att upprätta en order i Ekonomimodulen på basis av fakturaunderlaget.

Gå till Sök order/faktura eller Orderstatus i Ekonomimodulen för att slutfakturera ordern.

 

Fakturering med fast pris

Upprätta en faktureringsplan enligt ovan, klicka därefter på Fast Pris. Sök fram önskad produkt i dialogboxen som framkommer. Bestäm antal, pris, inpris och beskrivning om så önskas.

Beskrivningen sätts som produktnamn i order/fakturaraden såvida denna inte ändras i läget ovan.

 

Kostnader

Upprätta en faktureringsplan enligt ovan, klicka därefter på Kostnader. Alla kostnader som förts mot projektet innan eller på samma datum som fakturaunderlagets hämtas ut i en lista.

Projekt7.JPG

Markera de kostnader som skall in på underlaget och klicka För Över och därefter Tillbaka för att komma till översikten som nu visar underlaget med kostnader på.

Projekt8.JPG

Klicka på Skapa Order för att upprätta en order i Ekonomimodulen på basis av fakturaunderlaget. En order kommer nu att läggas i Ekonomimodulen under orderstatus Timmar.

Gå till Sök order/faktura eller Orderstatus i Ekonomimodulen för att slutfakturera ordern.

 

Ändra fakturaunderlaget

Högerklicka på varulinjen för att lägga till ytterligare en produkt som skall faktureras eller för att ta bort varulinjen.

Om man tar bort en varulinje med timmar eller kostnader kommer dessa att återfinnas under respektive val i menyn.