Rapporter Projekt

Rapporter tillhörande projektmodulen ligger under huvudmenyvalet Projekt – Rapporter.

 

Verifikationsrapport

Här kan du filtrera på projektledare, status, datum, projekttyp, projektnamn, projektnummer (intervall) och understatus. Du kan också klicka på ”Sök” utan att filtrera, för att få en översikt över alla projekt i den förhandsvalda perioden.

 

Huvudbok – Baserat på projekt

Detta är en huvudboksrapport som är baserad på projekt. Du kan söka på intervaller på projektnummer (från-till) och se alla bokförda transaktioner mot de valda projekten, eller skriva samma projektnummer i både från- och till-fältet för att begränsa söket till ett projekt.

 

Ej fakturerade kostnader

Här kan du söka på från- och till-datum, samt på specifika projekt. När du har genererat rapporten kan du sortera på kundnummer, datum registrerat, projektnamn, namn på anställd (användaren som registrerat kostnaden), leverantörnamn och pris. Rapporten har även en exportfunktion.

 

 Kunder och leverantörer

Här får du en översikt över totalsumman som är förd mot olika kunder och leverantörer. Du kan klicka på en projektlinje för att få mer detaljerad information om kund- eller leverantörsnamn, konto som transaktionen går mot, verifikationsnummer, kommentar, datum och belopp.

 

Multigantt

Detta är ett avancerat gantt-diagram som ger en översikt över flera projekt i samma diagram.

 

Prognosöversikt

Information kommer.

 

Projektresultat

Detta är en resultatrapport som kan visa resultat på alla projekt samtidigt, eller för specifika projekt.

 

Projektlista

Denna rapport ger god översikt över projekt och vad som är gjort i dessa. Rapporten hanterar allt ifrån status, projekttyp, vem som är projektledare, vilken kund projektet eventuellt går mot, start- och slutdatum, med mer. Mer detaljerad information om Projektlista-rapporten hittar du här.

 

Uppgiftsrapport

I denna rapport får man en översikt över uppgifter i de olika projekten, tidpunkt på uppgifterna, prioritet, status, och så vidare. Man måste välja minst ett projekt för att kunna generera rapporten.

 

Resultat per projekt

Denna rapport visar en lista med resultat på projekt. Man kan filtrera på projektledare, status, understatus (pipeline), projekttyp och datum.

 

Saldolista projekt

Denna rapport visar en saldolista med översikt över omsättning, kostnader och täckningsbidrag på de olika projekten. Man kan filtrera på datumintervall, enskilda projekt, projektledare samt status på projekt(en).

Rapportgenerator

I rapportgeneratorn under huvudmenyvalet CRM, kan man skapa egna rapporter som baserar sig på projekt och projektdeltagare. Se här för mer information om rapportgeneratorn.