Rapporter Timmar

Denna meny ger tillgång till timregistreringsrapporter. Vanligtvis kan endast administratörer se dessa.