Registrera timmar

Detta är den detaljerade timregistreringsvyn. Denna vy visas när man klickar på Registrera timmar, oavsett om visningsläget är Timmar eller Veckoregistrering.

 

Kostnadsbärare

Kund: I den här rullgardinsmenyn visas de 25 senaste kunderna som det har registrerats timmar mot. Klicka på förstoringsglaset till höger för att söka efter andra företag.

Projekt: Här visas de projekt som ligger i Min snabblista på projektmodulens huvudsida. Klicka på förstoringsglaset till höger för att söka efter andra projekt.

Uppgift/arbetstyp: Här visas de uppgifter eller arbetstyper man kan registrera tid mot. Gå till Administration – Inställningar – Timregistrering och Arbetstyp för att skapa Arbetstyper.

De uppgifter som visas här måste finnas upprättade i aktuellt projekt. Valet att registrera mot arbetstyp eller uppgift bestäms då projekt upprättas och kan ändras via egenskapsfliken i projektet.

 

Datum och tid

Från/till: datum och tidpunkt för registreringen.

Totalt/Fakturerbar: totalt antal timmar och hur många av dessa som eventuellt skall faktureras.

 

Egenskaper

Status: Visar om timmen är godkänd, underkänd eller fakturerad.

Kommentar för internt bruk: Kommentarer som skrivs i detta fält visas inte i samband med utskrifter av timunderlag till fakturor m.m.

Lägg till kostnad: här kan man registrera kostnader knutna till projekt och aktuell timme. Fungerar på samma sätt som visningsalternativet Kostnader.

 

Övrigt

Spara & ny: Sparar registrerade timmar och behåller registreringsfönstret öppet så man kan fortsätta registrera med t ex en annan arbetstyp/uppgift mot samma projekt eller fortsätta med nästa dag.

Spara: Sparar alla värden och stänger registreringsfönstret.

Lägg till kostnad: Öppnar registreringfönster för kostnader mot det valda projektet.

Stäng: Stänger utan att spara eventuella värden.

Om man registrerar olika arbetstyper mot ett och samma projekt under en dag kommer dessa att visas som olika rader i veckoöversikten.

Se här för mer information om hur man registrerar timmar på en annan person.