Resursallokering

Resursallokering är en funktion för att hålla översikt över tillgängligheten för resurser i företaget. Inledningsvis gäller detta endast projektdeltagare, men på sikt kan det bli aktuellt med mer generella resurser (maskiner, fordon).

Tillgång till resursallokeringen bestäms dels av tillgång till projektmodulens delar och dels av behörigheter i projektrollen som innehas.

 

Hur fungerar resurser?

Sätt upp ett fast antal timmar per vecka som de resurser du vill använda är tänkta att vara tillgängliga i resursallokeringen. Ange därefter hur många timmar varje resurs skall lägga per projekt. Detta ger en god översikt över vad varje resurs gör och när de är tillgängliga för nya projekt.

 

Att sätta upp resurser

Resurser kan reserveras i ett projekt av de som är deltagare i projektet. Välj resurser i menyn och därefter Lägg till resurs. Detta kräver att ni har behörighet till detta menyval.

 

Att använda resurser

Fliken resurser visar två rader per projektdeltagare. En med antal timmar tillgängliga (total minus antal reserverade på andra projekt) och en med antal timmar reserverade för projektet. Den sistnämnda är öppen för redigering.

Skriv in antal timmar som skall reserveras i kolumnen för aktuell vecka.

OBS! Det finns i nuläget ingen spärr eller kontroll av antal timmar. Om en resurs bokas upp mer timmar än vad som finns tillgängligt kommer detta visas som ett negativt tal.

 

Visa översikt

Genom att klicka på denna knapp får man upp en översikt över estimerat samt reserverat antal timmar per uppgift, samt summan av totalt reserverade och estimerade timmar.